مطالب مرتبط:

طالبان برای روسیه:، تکرار تاریخ یا برگ برنده!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، کمتر از چهاردهه قبل، رویای شوری سابق در افغانستان تبدیل به زخمی ناسور ب...

مطالب اخیر