مطالب مرتبط:

نور: به توانایی تصمیم‌ گیری سیاسی عبدالله باور ندارم

عطا محمد نور: به توانایی تصمیم‌ گیری سیاسی عبدالله باور ندارم این یک عبارت بسیار کوتاه ولی با یک دنیا معنی که ب...

مطالب اخیر