مطالب مرتبط:

چالش ها و فرصت های افغانستان در ۲۰۱۷

پیام آفتاب: سال ۲۰۱۶، سال دیگری توام با فزارونشیب برای افغانستان بود که حکومت و مردم افغانستان و عزم و اراده‌ی ...

مطالب اخیر