مطالب مرتبط:

ابراهیمی: فیصله در مورد دشمن مردم بدون نمایندۀ دولت افغانستان دور از انصاف است

عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان گروه طالبان را دشمن افغانستان می‌داند و از فیصلۀ اخیر کشورهای روسیه، چین و پاکستان در مسکو اظهار تاسف می‌کند.

مطالب اخیر