مطالب مرتبط:

مراد: دشمن در سال ۲۰۱۷ نیز به جنگ ادامه خواهد داد

معاون لوی درستیز اردوی ملی افغانستان می گوید که رهبری دشمن بالای افرادش فشار آورده تا در سال ۲۰۱۷ هم به جنگ در ...

مطالب اخیر