مطالب مرتبط:

سفیر افغانستان یا نماینده‌ یک ارگ؟

سفیر افغانستان در اسلام‌آباد باید بیشتر از هر سفیر دیگر خودش افغانستان‌شمول رفتار کند خودش را نماینده‌ی کلیتی ب...

مطالب اخیر