مطالب مرتبط:

بازداشت همسر سفیر یونان و یک مرد به ظن قتل او در برزیل

کریاکوس آمیریدیس، سفیر یونان در برزیل، توسط یک مامور محلی که با همسر سفیر رابطه نامشروع داشته کشته شده است.

مطالب اخیر