مطالب مرتبط:

افزایش همزمان سرمایه گذاری و فقر در کشور

با وجود چالش‌های امنیتی و فرار سرمایه‌ در سال ۲۰۱۶ از کشور؛ اما این سال از نظر اقتصادی خوب بود و تاجران بیش از ...

مطالب اخیر