مطالب مرتبط:

پنج افغان به اتهام تجاوز جنسی در سویدن محکوم به زندان شدند

یک محکمه در سویدن، دیروز پنچ افغان را به اتهام تجاوز جنسی بر یک افغان دیگر   محکوم به مجازات کرد و درخواست انتق...

مطالب اخیر