مطالب مرتبط:

دیگر به توانایی تصمیم گیری سیاسی عبدالله باور ندارم

عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ گفته است که دیگر به توانایی تصمیم گیری سیاسی عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور ...

مطالب اخیر