مطالب مرتبط:

بی باوری عطا محمد نور به رییس اجرایی دلیل اصلی مذاکرۀ مستقیم با رییس جمهور غنی

بی‌باوری عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ به عمل‌کرد عبدالله عبدالله دلیل اصلی مذاکرات مستقیم او از آدرس حزب جمعیت با رییس جمهور است.

مطالب اخیر