مطالب مرتبط:

ستدیوم کرکت ولایت خوست رسماً افتتاح شد

ستدیوم کرکت ولایت خوست امروز با حضور هزاران تن از باشنده های این ولایت افتتاح شد. قطع نوار و آتشبازی بخشی از مر...

مطالب اخیر