مطالب مرتبط:

سفر داکتر عبدالله به هرات و خواست مقامات محلی

در جریان این سفر زمینه‌های مختلف به‌ویژه ایجاد رشته‌های ماستری در چوکات دانشگاه هرات، توسعه میدان هوایی، کاهش م...

مطالب اخیر