مطالب مرتبط:

آلودگی هوای کابل به روایت تصویر

هوای شهر کابل در ماهها به ویژه هفته های اخیر به شدت آلوده شده و فریاد بسیاری از ساکنان این شهر را درآورده است. ...

مطالب اخیر