مطالب مرتبط:

آغاز به کار دو پروژۀ بزرگ به ارزش ۱۳.۵ میلیون افغانی در ولسوالی اوبه ولایت هرات

هدف از ساخت این پروژه های تحکیم سواحل، جلوگیری از تخریب زمین های زراعتی و مناطق مسکونی در فصل زمستان می باشد.

مطالب اخیر