مطالب مرتبط:

حکومت برای جلو گیری از ادامه فعالیت جنبش روشنایی دست به شایعه پراگنی می زند

پس از حادثه خونین روز شنبه در شهر کابل مسوولان حکومتی به طور مستقیم و غیر مستقیم رهبران جنبش روشنایی را مقصر می دانند اما سران این جنبش این اظهارات را رد کرده و حکومت را به شایعه پراگنی و ایجاد درز به صف جنبش عدالت خواهی متهم می کنند

مطالب اخیر