مطالب مرتبط:

یک فابریکۀ تولید دانۀ مرغ در ننگرهار شروع به فعالیت کزد

یک فابریکۀ بزرگ تولید مواد خوراکی برای مرغ های زراعتی در ولایت ننگرهار به کار آغاز کرد. وزارت زراعت و مالداری ا...

مطالب اخیر