مطالب مرتبط:

نگرانی نمایندگان از «سونامی خاموش» در کابل

مجلس نمایندگان از وضعیت محیط زیست کابل و آلودگی هوا در این شهر ابراز نگرانی کرده می گویند که اگر جلو این «سونام...

مطالب اخیر