مطالب مرتبط:

در نتیجه یک حادثه ترافیکی در صربستان سه پناهجوی افغان کشته شدند

سه پناهجوی افغان در یک حادثه ترافیکی در صربستان کشته شدند. حادثه دیروز در جنوب صربستان رخ داد و در نتیجۀ آن همچ...

مطالب اخیر