مطالب مرتبط:

پاکستان نقش فوق العاده ای در ناامنی ها دارد

برخلاف شعارهای بشمار داده شده توسط کشورهای جهان، آمریکا هنوز اقدامی برای تحت فشار قرار دادن پاکستان برای توقف ت...

مطالب اخیر