مطالب مرتبط:

افغانستان باید روابط مناسبی با پاکستان داشته باشد

کمک های دهلی نو به کابل، باعث بوجود آمدن خشم در پاکستان شده است. ()، هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر روابط جهانی گفت: من...

مطالب اخیر