مطالب مرتبط:

راه آهن آتا مراد تحولی بزرگ در عرصه اقتصاد است

سرانجام راه آهن جهانی آتا مراد آقینه میان افغانستان و ترکمنستان به بهره برداری رسید. با گشایش این خط راه آهن اف...

مطالب اخیر