مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی در دیدارهای جداگانه با نماینده گان ولایات هلمند، ارزگان، فراه، دایکندی و نیمروز مشکلات آنان را استماع کرد

مطالب اخیر