مطالب مرتبط:

سیمینار: آلودگی و سطح پائین آب زیر زمینی در کابل یک خطر خاموش است

از آغاز سال ۲۰۰۷ میلادی به این طرف سطح آب زمین شهر کابل بیشتر از ۲۰ متر کم شده است و در کنار این بیشتر آبی که م...

مطالب اخیر