مطالب مرتبط:

سناتوران: حضور حامیان ایران در میان طالبان به شکل جدی بررسی شود

شماری از نماینده های مردم فراه در مشرانو جرگه از حکومت افغانستان می خواهند تا جلو افرادی را که به نفع ایران در ...

مطالب اخیر