مطالب مرتبط:

زنبورداری در بامیان به رشد اقتصاد زنان کمک کرده‌است

صدها تن در ولایت بامیان سرگرم زنبورداری اند. ازین میان، نصف آن ها زنان می باشند. جمیله که یکی ازین زنان است بیش...

مطالب اخیر