مطالب مرتبط:

وضعیت امنیتی ننگرهار، لغمان و کنرها بررسی شد

معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله، در سفری به زون شرق کشور، وضعیت امنیتی ننگرهار، لغمان و کنرها را مورد بر...

مطالب اخیر