مطالب مرتبط:

قتل یک زن به خاطر تنها رفتن به بازار

س از انتشار قتل یک زن توسط افراد مسلح در سرپل به دلیل اینکه بدون مَحرم به بازار رفته بود،گروه طالبان دست داشتن ...

مطالب اخیر