مطالب مرتبط:

کشتار افراد ملکی جنایت جنگی است

کشتار و قتل‌عام مردم در حادثه روز دوم اسد به اساس ماده هشتم محکمه جزای بین‌المللی یا آیسیسی جرم حساب شده و باید مورد پیگرد عدلی قرار گیرد

مطالب اخیر