مطالب مرتبط:

بیش از ۵۰ باشنده ی غزنی در حمله تروریستی کابل کشته شده اند

بیش از پنجاه فیصد شهدا تنها از ولسوالی جاغوری ولایت غزنی میباشد که همه فوق لیسانس و ماستر بودند

مطالب اخیر