مطالب مرتبط:

بارسلونا به دنبال جان لوییجی دوناروما

اخبار حاکی از آن که بارسلونا نیز شرایط جذب جان لوییجی دوناروما، گلر جوان میلان را زیر نظر گرفته است....

مطالب اخیر