مطالب مرتبط:

الکوزی: از عضویت در سازمان تجارت جهانی استفاده نشده‌است

اتاق تجارت و صنایع می گوید، هرچند شش ماه می شود که افغانستان عضو سازمان تجارت جهانی شده است، اما از آن بگونه در...

مطالب اخیر