مطالب مرتبط:

افراد مسلح ناشناس یک بزرگ سک را در کندز به قتل رساندند

افراد مسلح ناشناس یک بزرگ سک را در کندز به قتل رسانیده اند. سید محمود دانش سخنگوی والی کندز امروز به رادیو آزاد...

مطالب اخیر