مطالب مرتبط:

گزارش برگزاری جلسۀ کابینه در ارگ

  جلسۀ کابینه به روز گذشته تحت ریاست اشرف غنی در ارگ برگزار شد.   ابتدا، محمدسرور دانش معاون دوم رئیس‎جمهور، مس...

مطالب اخیر