مطالب مرتبط:

وعده شهرداری کابل مبنی بر حل مشکلات ترانسپورتی پایتخت

پیام آفتاب: شهرداری کابل می گوید که در هماهنگی با موسسات بین المللی مشکلات ترانسپورتی را بررسی کرده و راه های ح...

مطالب اخیر