مطالب مرتبط:

بیش از۴۰۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران در سال جاری به ثبت رسیده است

دیدبان حمایت از رسانه های آزاد یا نی می گوید که در سال ۲۰۱۶ بیش از ۴۰۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است.

مطالب اخیر