مطالب مرتبط:

نادیده گرفتن روسیه در روند صلح افغانستان اشتباه بود

در پی نشست سه جانبه اخیر روسیه، چین و پاکستان درمورد صلح افغانستان شماری از نمایندگان مجلس می گویند که نادیده گ...

مطالب اخیر