مطالب مرتبط:

شهرک سازی اسراییل در قلمرو فلسطین بزرگترین مانع صلح در خاورمیانه است

وزیرخارجه امریکا می گوید که اعمار مسکونه های یهودی نشین در قلمرو فلسطین بزرگترین سد راه معامله آینده صلح میان ا...

مطالب اخیر