مطالب مرتبط:

سرخوشیم از کدام رابطه با جهان؟

چین، روسیه و پاکستان توافق کرده اند که نام برخی از چهره های طالبان را از لیست سیاه سازمان ملل خارج کنند. درحالی...

مطالب اخیر