مطالب مرتبط:

نادری، سخنگویِ توهمات اشرف غنی!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، موجی از اتفاقات طی ماه های اخیر کشور را در آستانه بحران قرارداد و اگر ا...

مطالب اخیر