مطالب مرتبط:

جنرال دوستم به سوی کابل حرکت کرد (عکس)

جنرال دوستم در راه کابل است. ()، ساعاتی قبل، امروز پنجشنبه 9 جدی 95 یک منبع از طرف جنرال دوستم با انتشار عکس زی...

مطالب اخیر