مطالب مرتبط:

مذاكرات عطامحمد نور به روايت ارگ

پيشتر حرف های نادر نادري درباره مذاكرات عطامحمدنور با ارگ رياست جمهوری را شنيدم. دوستان ديگري نيز با من حضور دا...

مطالب اخیر