مطالب مرتبط:

حمایت روسیه و چین از رفع تحریم‌های جهانی علیه طالبان افغانستان

حمایت روسیه و چین از رفع تحریم‌های جهانی علیه طالبان افغانستان

مطالب اخیر