مطالب مرتبط:

عملیات در شرق موصل از سرگرفته شد

عملیات در شرق شهر موصل، پایتخت خودخواندۀ گروه تروریستی داعش و مرکز اداری ولایت نینوا در شمال عراق، طی ماه گذشته...

مطالب اخیر