مطالب مرتبط:

سوء استفاده از اسناد هویتی مردم در ثبت سیم کارت ها

این مغازه‌داران از اسناد مردم کپی گرفته و با آن سیم‌کارت دیگری را فعال و سپس به قیمت بیشتر به دیگر شهروندان می‌...

مطالب اخیر