مطالب مرتبط:

برخی از ولسوالی‌های فراه مکتب دخترانه ندارد

رئیس شورای ولایتی فراه علت نبود مکاتب دخترانه در ولسوالی‌های ذکر شده را مردم آن مناطق عنوان کرد و گفت که "چون آ...

مطالب اخیر