مطالب مرتبط:

مصرف صددرصد بودجه اداره انکشاف دهات هرات

در سال جاری حدود ۸۹۵ پروژه در ولایت هرات اجرا شده که شامل برنامه‌های همبستگی ملی، راه‌سازی ملی، رشد صنایع ملی، ...

مطالب اخیر