مطالب مرتبط:

اتمر: از هر ۱۰۰ داعشی در ننگرهار ۸۰ نفر آن پاکستانی است

مشاور امنیت ملی افغانستان یک‌بار دیگر تاکید می‌کند که جنگ‌جویان گروه دولت اسلامی یا داعش از پاکستان وارد خاک افغانستان می‌گردند.

مطالب اخیر