مطالب مرتبط:

عملیات نیروهای خاص پولیس در سرکوبی تروریستان چی اثر دارد؟

وزارت داخله افغانستان می گوید در نتیجه ۱۲۰۰ عملیات نظامی نیروهای خاص پولیس بیش از ۴۰۰ قوماندان طالبان در مناطق ...

مطالب اخیر