مطالب مرتبط:

از هر ۱۰۰ جنگجوی داعش در ننگرهار۸۰ نفر آن پاکستانی است

مشاورامنیت ملی افغانستان گفته است که اکثر جنگجویان داعشی که در ننگرهار فعالیت دارند اتباع پاکستانی هستند.

مطالب اخیر